به سرزمین کانگورو خوش آمدید

کودکان امروزه بیشتر از همیشه درگیر اسمارت فــون ها هستند
ما کانگــورو هستیم و ایـــنجاییم که ایــن معضــل روبرطـرف کنیــم

اپلیکیشن کانگورو

کانگـورو یک اپـلـیـکـیـشـن موبایـل است که به هدف بهبـــــود ارتـباط کودکــان نســـل جدید با.تکنولوژی شروع به کار کرده است

که نه تنها از تاثیرات نامناسب آن بر کودکان بکاهـــد بلکه بتوانـــد باعث افـــزایش و تقویت.برخی از مهارت های کــــودک شــود

اصلا چرا کانگورو

.با کانگورو از هر جای دنیا در کنار کودک خود باشید
با اطمینان خاطر به او اجازه دهید از موبایـل و تبلت
استـــفاده کند و یــــک مراقــــب و محافــــظ هــــوشمند
.به خانه بیاورید

با کانگورو

مدیریت کن

شما می توانید با نصب کانگورو
روی موبایــل کوچولوتــون از ریز
مصــرف اپ هاش مطلع بشیـــد

کنترل کن

با اپ ما می تونید مصرف
بــچه هاتون از موبایــل رو
به طور کامل کنترل کنیــد

یاد بگیر

در ســـرزمین کانگورو میتونی آموزش ها
و متد هــــای تــربیتی بــــرای بزرگ کـــردن
بچه های این دوره و زمونه رو یاد بگیری

فناپ پلاس

شرکتی در حوزه خدمات محتوا و ارزش افزوده

دانشگاه ازاد قزوین

دانشگاه ازاد قزوین

هکسین

شتاب دهنده سخت افزار

سینتک

مرکز تحقیقات سینتک

SRC

شتاب دهنده نرم افزار